GiveMeInfo project

Տավուշ

Cases

Total number of requests: 20

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
2790 07.10.2019 On time full response ՏԱ պատասխանատու: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի սեպտեմբերի 17-ին դիմել էր Տավուշի մարզպետարան՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկատվություն այն մասին, թե ո՞վ է գերատեսչությունում տեղեկատվության... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 02.10.2019 04.10.2019
2801 02.10.2019 On time full response E-request: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի սեպտեմբերի 23-ին դիմել էր Տավուշի մարզպետարան՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին, որ ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի պաշտոնական կայքի... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 23.09.2019 30.09.2019
2529 24.12.2018 On time full response Տեղեկություն ստանալու հարցումների վիճակագրություն: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2018 թ-ի դեկտեմբերի 10-ին դիմել էր ՀՀ Տավուշի մարզպետարան՝ խնդրելով տրամադրել 2016... «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ 10.12.2018 17.12.2018
2497 09.11.2018 On time full response Մարզպետարանների բյուջե: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2018 թ-ի նոյեմբերի 6-ին դիմել էր Տավուշի մարզպետարան՝ խնդրելով տրամադրել մարզպետարանի 2018 թ.-ի 3-րդ... «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ 06.11.2018 09.11.1899
2436 18.06.2018 On time full response ՏԱ պատասխանատու: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ 2018 թ-ի հունիսի 12-ին դիմել էր մարզպետարան` խնդրելով տրամադրել տեղեկություն գերատեսչությունում... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 12.06.2018 18.06.2018
2180 09.02.2017 Incomplete response Աշխատակիցների պարգևատրում: 2016թ.-ի նոյեմբերի 17-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր Տավուշի մարզպետարան՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն աշխատակիցների պարգևատրման... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 17.11.2016 22.11.2016
2224 09.02.2017 On time full response Ծառայողական մեքենաների պահպանման ծառայությունների մատուցում: 2016թ.-ի նոյեմբերի 24-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը գրավոր հարցմամբ դիմել էր մարզպետարան՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 24.11.2016 03.12.2016
2071 19.09.2016 On time full response Թղթի քանակ և գին. 2016թ.ի սեպտեմբերի 2-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր Տավուշի մարզպետարան՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ 2014, 2015թ-ին և 2016թ-ի առաջին... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 02.09.2016 06.09.2016
2031 21.07.2016 Incomplete response Ծառայողական մեքենաների կրճատում. 2016թ.-ի հուլիսի 13-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր ՀՀ Տավուշի մարզպետարան՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 14.07.2016 18.07.2016
1850 03.06.2016 On time full response էլեկտրոնային հարցումներ.2016թ.-ի փետրվարի 23-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր ՀՀ Տավուշի մարզպետարանին` խնդրելով տեղեկություններ էլէկտրոնային... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 23.02.2016 29.02.2016

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

14.01.2020 #2931 - National Security Service

Հարցումների վիճակագրություն 2018-2019. Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հունվարի 14-ին դիմել է ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն՝ խնդրելով տրամադրել վիճակագրական տեղեկություններ 2018-2019 թթ.-ին գերատեսչության կողմից ստացած տեղեկություն ստանալու հարցումների վերաբերյալ:

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.