GiveMeInfo project

RA Special Investigatory Service

Cases

Total number of requests: 4

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
2851 06.11.2019 On time full response «Փաստինֆո» լրատվական գործակալություն: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն է դիմել «Փաստինֆո» լրատվական գործակալության լրագրող Իզաբել Սահակյանը՝ խնդրելով աջակցել տեղեկություն... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 28.10.2019 05.11.2019
1678 31.07.2015 Full response with referral 2015թ.-ի հուլիսի 3-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր ՀՀ հատուկ քննչական ծառայությանը` խնդրելով տեղեկություններ 2015թ.-ի հունիսի 23-ին Բաղրամյան... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 03.07.2015 08.07.2015
1553 20.02.2015 Full response with referral 2015թ.-ի փետրվարի 6-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը "Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ" ՀԿ-ին տեղեկություն ստանալու հարցում աջակցելու համար տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 06.02.2015 12.02.2015
351 23.01.2012 Full response with referral Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը և խնդրել էր հայտնել կա՞ն արդյոք նախարարության տնօրինության տակ փաստաթղթեր, որոնք գաղտնազերծվել են 2010թ-ին և... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 16.03.2011 22.03.2011

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

20.03.2024 #3588 - Office of Prime Minister

Լրագրողները Եռաբլուրում։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր Վարչապետի ախատակազմ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ մարտի 5-ին ՀՀ վարչապետի՝ Եռաբլուր կատարած այցի ժամանակ Պետական պահպանության ծառայության աշխատակիցների և ոստիկանների կողմից լրագրողների հեռացնելու պատճառների վերաբերյալ։ քանի...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.