GiveMeInfo project

RA Special Investigatory Service

Cases

Case #2851

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 06.11.2019

Request Date 28.10.2019

Response date 05.11.2019

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ

Case Description «Փաստինֆո» լրատվական գործակալություն: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն է դիմել «Փաստինֆո» լրատվական գործակալության լրագրող Իզաբել Սահակյանը՝ խնդրելով աջակցել տեղեկություն ստանալու հարցում: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի հոկտեմբերի 28-ին դիմել էր հատուկ քննչական ծառայություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկատվություն այն մասին, թե ՀՔԾ-ում քննության ընթացքում հիմնավորվե՞լ են արդյոք պետությանն ավելի քան 1.3 մլրդ դրամի վնաս պատճառելու նախնական տվյալները, թե՞ ոչ: Եթե այո, ապա քրեական գործով մեղադրանք առաջադրվե՞լ է, թե՞ ոչ: Եթե այո, ապա քրեական օրենսգրքի ո՞ր հոդվածով և քանի՞ հոգու:Քրեական գործով Վաչե Ղազարյանին, նրա կնոջը՝ Ռ. Բեգլարյանին առաջադրվե՞լ է արդյոք մեղադրանք, և եթե այո, ապա ո՞ր հոդվածով և ի՞նչ խափանման միջոց է ընտրվել, քրեական գործով պատճառված վնասը վերականգնվե՞լ է, թե՞ ոչ: Եթե այո, ապա ի՞նչ ծավալով և ո՞ւմ կողմից և ի՞նչ փուլում է գտնվում նախաքննությունը:← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

14.01.2020 #2989 - Scientific-Practical Center օf Forensic Medicine SNCO

Քաղաքացու հարցում: Քաղաքացի Ռուզաննա Ադանուլյանը դիմել էր Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն՝ խնդրելով աջակցել իրեն տեղեկատվություն ստանալու հարցում: 2019 թ.-ի փետրվարի 28-ին ԻԱԿ-ը դիմել էր ՀՀ ԱՆ Դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոն՝ խնդրելով տրամադրել 2014 և 2015 թ.-ի երրորդ եռամսյակի (հոկտեմբերի...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.