GiveMeInfo project

Office of Prime Minister

Cases

Total number of requests: 17

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
2865 20.11.2019 On time full response Էլեկտրոնային հարցումներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի նոյեմբերի 6-ին դիմել էր վարչապետի աշխատակազմին՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե քանի՞ էլեկտրոնային հարցում է... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 06.11.2019 07.11.2019
2849 04.11.2019 On time full response E-request: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թ.-ի սեպտեմբերի 28-ին դիմել էր վարչապետի աշխատակազմ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկատվություն այն մասին, թե ո՞վ է Էլեկտրոնային հարցումների միասնական... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 28.10.2019 04.11.2019
2848 04.11.2019 On time full response ՏԱ պատասխանատու: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի հոկտեմբերի 22-ին դիմել էր վարչապետի աշխատակազմ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկատվություն այն մասին, թե ո՞վ է գերատեսչությունում տեղեկատվության... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 22.10.2019 25.10.2019
2840 23.10.2019 On time full response Ծառայողական մեքենաներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի հոկտեմբերի 16-ին դիմել էր վարչապետի աշխատակազմ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկութուններ այն մասին, թե քանի՞ ծառայողական ավտոմեքենա ունի... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 16.10.2019 22.10.2019
2762 22.10.2019 Late full response Փաստաբանի հարցում: Փաստաբան Վահե Հովսեփյանը 2019թ.-ի հունիսի 13-ին դիմել էր Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն ՝խնդրելով աջակցել իրեն տեղեկատվություն ստանալու հարցում: Փաստաբան Վահե Հովսեփյանը... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 29.08.2019 10.09.2019
2724 01.07.2019 Incomplete response Լրագրողի հարցում: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն էր դիմել Radio France International-ի ֆրանսիացի լրագրող Կոնստանտ Լեոնը և խնդրել իրեն աջակցել տեղեկեղություն ստանլու հարցում: Ինֆորմացիայի... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 30.05.2019 12.06.2019
2738 19.06.2019 On time full response Հաղորդակցման ռազմավարություն: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թվականի հունիսի 3-ին դիմել էր վարչապետի աշխատակազմին՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե ունի արդյոք ՀՀ... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 03.06.2019 07.06.2019
2730 13.06.2019 On time full response Վարչապետի հանձնարարական: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թվականի մայիսի 31-ին դիմել էր վարչապետի աշխատակազմ՝ խնդրելով տրամադրել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այն հանձնարարականի պատճենը,որով... ‹‹Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն›› ՀԿ 31.05.2019 04.06.2019
2701 04.06.2019 On time full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թվականի մայիսի 16-ին դիմել էր Վարչապետի աշխատակազմին խնդրելով՝ տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե քանի պաշտոնական կայք է ստեղծվել կամ վերամշակվել 2014-2019... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 16.05.2019 31.05.2019
2659 10.04.2019 On time full response Ծառայողական մեքենաներ: Ինֆորմացիայյի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թվականի ապրիլի 2-ին դիմել էր ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 02.04.2019 08.04.2019

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

06.11.2019 #2858 - Ministry of Defense

Էլեկտրոնային հարցումներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի նոյեմբերի 6-ին դիմել էր պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե քանի՞ էլեկտրոնային հարցում է ստացել Ձեր ղեկավարած գերատեսչությունը 2018 և 2019 թթ.-ին՝ ըստ տարիների:

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.