GiveMeInfo project

Office of Prime Minister

Cases

Case #3166

Response type Late full response

Request type Electronic

Entry date 10.11.2020

Request Date 23.09.2020

Response date 05.11.2020

Full Name Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

Case Description Բարեգորական ծրագրեր 2019-2020։ 2020թ․ սեպտեմբերի 15-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում է ուղարկել տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե ՀՀ կառավարության Բարեգործական ծրագրերի համակարգման խորհրդակցական հանձնաժողովի որոշմամբ ՀՀ-ում գործող տեղական և միջազգային որ կազմակերպությունների և/կամ հիմնադրամների իրականացրած կամ իրականացվող ծրագրերն են համարվել բարեգործական ու ազատվել ավելացված արժեքի հարկի վճարումից 2019 և 2020 թթ. ընթացքում:← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

15.11.2020 #3169 - Statistics Committee

Պատերազմ։ Նոյեմբերի 15-ին քաղաքացի Մուշեղ Հովսեփյանը հարցում է ուղարկել ՀՀ վիճակագրական կոմիտե՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի կողմից պատերազմի՝ երկրի տնտեսական, ժողովրդագրական և սոցիալական իրավիճակի վրա ունեցած ազդեցության դիտարկման համար վիճակագրական ծրագրի կազմման,...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.