GiveMeInfo project

RA National Assembly

Cases

Total number of requests: 39

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
2729 06.07.2019 Late full response Քաղաքացու հարցում: Քաղաքացի Էլզա Գրիգորյան 2019 թ.-ի մայիսի 16-ին դիմել էր Ազգային ժողով՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե որքա՞ն գումար է հատկացվել 2018թ.-ի ՀՀ ԱԺ-ին վարչական ծախսերը... Էլզա Գրիգորյան 16.05.2019 03.06.2019
2696 04.06.2019 On time full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թվականի մայիսի 16-ին դիմել էր Ազգային ժողով խնդրելով՝ տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե քանի պաշտոնական կայք է ստեղծվել կամ վերամշակվել 2014-2019 թթ.-ի... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 16.05.2019 20.05.2019
2639 30.04.2019 Incomplete response Գործուղման ծախսեր: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն էր դիմել ArmDaily.am առցանց պարբերականը՝ խնդրելով աջակցել տեղեկություն ստանալու հարցում: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 29.03.2019 04.04.2019
2668 30.04.2019 On time full response Գործուղման ծախսեր: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն էր դիմել ArmDaily.am առցանց պարբերականը՝ խնդրելով աջակցել տեղեկություն ստանալու հարցում: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու... «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ 10.04.2019 18.04.2019
2657 16.04.2019 Late full response Ծառայողական մեքենաներ: Ինֆորմացիայյի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թվականի ապրիլի 2-ին դիմել էր Ազգային ժողով՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե 2018 թ.-ի... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 02.04.2019 15.04.2019
2640 03.04.2019 Incomplete response Armdaily.am-ի հարցում: Armdaily.am առցանց պարբերականը տղեկատվություն ստանալու նպատակով 2019 թվականի մարտի 26-ին դիմե էր Ազգային ժողովի լրատվության և հանրության հետ կապերի վարչություն՝ խնդրելով... «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ 26.03.2019 27.03.2019
2381 06.06.2018 On time full response Թափուր հաստիքներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ 2018 թ-ի մայիսի 29-ին դիմել էր ԱԺ` խնդրելով տրամադրել ՀՀ ԱԺ աշխատակազմում 2018թ.-ի մայիսի 29-ի... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 29.05.2018 04.06.2018
2332 25.01.2018 On time full response Ամանորի ծախսեր: 2018թ.-ի հունվարի 12-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր Ազգային ժողովի աշխատակազմ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն ամանորի... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 12.01.2018 18.01.2018
2032 22.08.2016 On time full response Ծառայողական մեքենաների կրճատում. 2016թ.-ի հուլիսի 13-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր ՀՀ Ազգային ժողով՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն 2016... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 14.07.2016 20.07.2016
1917 03.06.2016 Mute refusal Ծառայողական ավտոմեքենաներ.2016թ.-ի մարտի 16-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու էլեկտրոնային հարցմամբ դիմել էր ՀՀ Ազգային ժողովին՝ խնդրելով տեղեկություններ ԱԺ-ի ծառայողական... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 16.03.2016 -

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

02.07.2019 #2752 - Ministry of Foreign Affairs

Էլեկտրոնային ծառայություններ:Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թվականի հուլիսի 2-ին դիմել էր արտաքին գործերի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե Ձեր ղեկավարած գերատեսչության կողմից ինչ էլեկտրոնային ծառայություններ են գործարկվում

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.