GiveMeInfo project

Nor Hachn Municipality

Cases

Total number of requests: 3

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1456 08.12.2014 Mute refusal 2014թ.-ի նոյեմբերի 5-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Նոր Հաճնի քաղաքապետարանին` խնդրելով տեղեկություններ քաղաքապետի գործուղումների և քաղաքում... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 05.11.2014 -
890 04.06.2012 On time full response 2012թ.-ի մարտի 15-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը կրկնակի հարցում էր ուղարկել Նոր Հաճնի քաղաքապետարանին` խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ Նոր Հաճն քաղաքի բյուջեով ձյան մաքրման աշխատանքների... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 15.03.2012 22.03.2012
847 02.03.2012 Incomplete response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2012թ.-ի փետրվարի 21-ին գրավոր հարցում էր ուղարկել Նոր Հաճնի քաղաքապետարանին` խնդրելով տեղեկություններ Նոր Հաճն քաղաքի բյուջեով ձյան մաքրման աշխատանքների համար... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 21.02.2012 28.03.2012

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

20.03.2024 #3588 - Office of Prime Minister

Լրագրողները Եռաբլուրում։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր Վարչապետի ախատակազմ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ մարտի 5-ին ՀՀ վարչապետի՝ Եռաբլուր կատարած այցի ժամանակ Պետական պահպանության ծառայության աշխատակիցների և ոստիկանների կողմից լրագրողների հեռացնելու պատճառների վերաբերյալ։ քանի...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.