GiveMeInfo project

"GeoProMining Gold" LLC

Cases

Total number of requests: 2

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
3091 15.08.2020 Mute refusal INFOCOM լրատվական կայքի լրագրող Թեհմինե Ենոքյանը դիմել էր ԻԱԿ-ին՝ խնդրելով աջակցել տեղեկություն ստանալու հարցում։ Հունվարի 15-ին լրագրողը ուղարկել էր տեղեկություն ստանալու հարցում, որը սակայն... «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ 08.07.2020 -
3040 10.06.2020 Mute refusal Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն է դիմել INFOCOM լրատվական կայքի լրագրող Թեհմինե Ենոքյանը՝ խնրելով աջակցել տեղեկություն ստանալու հարցում։ Հունվարի 15-ին լրագրողը ուղարկել է տեղեկություն ստանալու... «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ 28.02.2020 -

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

24.01.2024 #3573 - Ministry of Foreign Affairs

Արցախը արտաքին քաղաքականության օրակարգում։ 2024 թ․ հունվարի 24-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում է ուղարկել Արտաքին գործերի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե ՀՀ կառավարութունն իր արտաքին քաղաքականության օրակարգում Արցախի հարցով ինչ կոնկրետ դիրքորոշում...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.