GiveMeInfo project

Շիրակի մարզպետարան

Cases

Case #3462

Response type Unjustified answer

Request type Electronic

Entry date 28.12.2022

Request Date 31.10.2022

Response date 04.11.2022

Full Name Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

Case Description Աուդիտորական ստուգում: 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը Գյումրու մարզպետարանին ուղարկել է տեղեկություն ստանալու հարցում՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն Գյումրու թիվ 32 դպրոցում՝ ՀՀ Շիրակի մարզպետի հրամանով, 2018 թվականին անցկացված աուդիտորական ստուգման համար պետական կամ համայքային բյուջեից վճարված գումարի չափը:← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

24.01.2023 #3466 - Health and Labor Inspectorate

Ուղեցույց: 2023 թվականիհունվարի 24-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնին ուղարկել է տեղեկություն ստանալու հարցում՝ խնդրելով տրամադրել ծ «Պարտադիր կամ հարկադիր աշխատանքի ցուցիչները Հայաստանի Հանրապետությունում» ուղեցույցի աշխատանքային pdf կամ...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.