GiveMeInfo project

Members օf the National Assembly Of the RA

Cases

Case #3287

Response type Mute refusal

Request type Electronic

Entry date 03.05.2021

Request Date 14.04.2021

Full Name Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

Case Description Օրենսդրական նախաձեռնություններ։ Իֆորմացիայի ազատության կենտրոնը ապրիլի 14-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ պարոն Ալեն Սիմոնյանին՝ խնդրելով տրամադրել Ձեր պատգամավորական գործունեության ընթացքում Ձեր կողմից (համա)հեղինակած օրենսդրական նախաձեռնությունների ցանկը՝ նշելով դրանց կարգավիճակը 2021 թվականի ապրիլի 14-ի դրությամբ։ Ապրիլի 30-ի դրությամբ հարցումն անպատասխան է։← Back to list

Request
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

06.09.2022 #3400 - Ministry of Foreign Affairs

Ինֆորմացիայի և ժողովրդավարության ֆորում: 2022 թվականի սեպտեմբերի 6-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել Արտաքին գործերի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե մասնակցելո՞ւ է արդյոք ՀՀ ԱԳՆ-ն սույն թվականի սեպտեմբերի 22-ին ԱՄՆ-ում...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.