GiveMeInfo project

Ministry of Healthcare

Cases

Case #2973

Response type Incomplete response

Request type Electronic

Entry date 02.05.2020

Request Date 15.05.2020

Response date 21.05.2020

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ

Case Description COVID-19։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020 թվականի ապրիլի 15-ին տեղեկություն ստանալու հարցում էր ուղարկել Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե տվյալ օրվա դրությամբ ՀՀ-ում նոր կորոնավիրուսով վարակված անձանցից քաիսն են հոսպիտալացված, քանիսն են գտնվում ինտենսիվ թերապիայի տակ և քանիսին է միացված թոքերի արհեստական շնչառության սարք։← Back to list

Request
Answer
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

14.01.2020 #3012 - State Revenue Committee

Հարցումների վիճակագրություն 2018-2019. Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հունվարի 14-ին ուղարկել էր տեղեկություն ստանալու հարցում՝՝ խնդրելով տրամադրել վիճակագրական տեղեկություններ 2018-2019 թթ.-ին գերատեսչության կողմից ստացած տեղեկություն ստանալու հարցումների վերաբերյալ:

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.