GiveMeInfo project

Ministry of Justice

Cases

Case #2812

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 02.10.2019

Request Date 23.09.2019

Response date 30.09.2019

Full Name «Ժողովրդավարության և իրավունքի կենտրոն» ՀԿ

Case Description «Ժողովրդավարության և իրավունքի կենտրոն» ՀԿ: «Ժողովրդավարության և իրավունքի կենտրոն» ՀԿ-ն 2019 թ.-ի սեպտեմբերի 23-ին դիմել էր արդարադատության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ հետևյալի մասին. հարթակում նշված պետական մարմինների ցանկը, Տեղեկատվության ազատության մասին և Անձնական տվյալների պաշտպանւոթյան մասին ՀՀ օրենքներում և ՀՀ կառավարության 2015թ. հոկտեմբերի 15-ի 1204-Ն որոշման մեջ փոփոխությունների կատարման ընթացքի վերաբերյալ,ՀՀ արդարադատության նախարարության պաշտոնական կայքում նշված պետական ծառայությունների մատուցման գրասենյակների հասցեների,մատուցվող ծառայությունների ցանկի վերաբերյալ:← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

28.07.2020 #3082 - Արարատ

Աղբ, տուգանքներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020թ.-ի հուլիսի 28-ին դիմել է Արարատի մարզպետարան՝ խնդրելով տեղեկություն տրամադրել վերջին 5 տարիների ընթացքում մարզում՝ աղբը չսահմանված վայրում թափելու համար տուգանված իրավաբանական ու ֆիզիկական անձանց թվի մասին։

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.