GiveMeInfo project

Yerevan State Institute of Theater and Cinematography

Cases

Case #1234

Response type On time full response

Request type Written

Entry date 20.08.2013

Request Date 19.07.2013

Response date 26.07.2013

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description 2013թ.-ի հուլիսի 19-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտին և խնդրել էր տեղեկություններ ուսանողների կողմից ինստիտուտին վճարած գումարների վերաբերյալ: Ինստիտուտը լիարժեք պատասխան է տրամադրել հարցումն ուղարկելուց 7 օր հետո:← Back to list

Request
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

24.01.2024 #3573 - Ministry of Foreign Affairs

Արցախը արտաքին քաղաքականության օրակարգում։ 2024 թ․ հունվարի 24-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում է ուղարկել Արտաքին գործերի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե ՀՀ կառավարութունն իր արտաքին քաղաքականության օրակարգում Արցախի հարցով ինչ կոնկրետ դիրքորոշում...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.