GiveMeInfo project

«Նորք Մարաշ» բժշկական կենտրոն ՓԲԸ

Cases

Total number of requests: 5

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
93 23.01.2012 Late full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը գրավոր հարցմամբ խնդրել էր հայտնել, թե որտե՞ղ և ի՞նչ կարգով են հրապարակվել “Նորք Մարաշ” բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ի 2010թ.-ի բյուջեն և դրա կատարման... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 10.05.2011 20.05.2011
334 15.08.2011 On time full response Մանկավարժ Ս. Ստեփանյանը զանգել էր "Նորք Մարաշ" բժշկական կենտրոն` խնդրելով հայտնել կա՞ն արդյոք բժշկական կենտրոնում թափուր աշխատատեղեր և ի՞նչ կարգով է իրականացվում ընդունելություն... Սվետլանա Ստեփանյան 01.07.2011 01.07.2011
176 14.08.2011 On time full response Լրագրող Ա. Զաքարյանը էլեկտրոնային տարբերակով հարցում էր ուղարկել "Նորք Մարաշ" բժշկական կենտրոնի heart@nmmc.am էլ. հասցեին և խնդրել էր տրամադրել տեղեկություններ 2010թ.-ին "Նորք... Արամ Զաքարյան 19.05.2011 24.05.2011
216 12.08.2011 On time full response Ուսանող Տ. Դավուդյանը փոստով գրավոր հարցում էր ուղարկել "Նորք Մարաշ" բժշկական կենտրոնին և խնդրել էր հայտնել իրականացրե՞լ է արդյոք “Նորք Մարաշ” բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ն... Տիգրան Դավուդյան 24.05.2011 30.05.2011
262 12.08.2011 On time full response Թոշակառու Հ. Պետրոսյանը 2011թ.-ի մայիսի 24-ին գրավոր հարցմամբ դիմել էր "Նորք Մարաշ" բժշկական կենտրոնին` խնդրելով հայտնել կա՞ արդյոք անվճար բուժօգնություն թոշակառուների համար կամ օգտվու՞մ... Հասմիկ Պետրոսյան 24.05.2011 30.05.2011

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

24.01.2024 #3573 - Ministry of Foreign Affairs

Արցախը արտաքին քաղաքականության օրակարգում։ 2024 թ․ հունվարի 24-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում է ուղարկել Արտաքին գործերի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե ՀՀ կառավարութունն իր արտաքին քաղաքականության օրակարգում Արցախի հարցով ինչ կոնկրետ դիրքորոշում...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.