GiveMeInfo project

v. Elpin, Vayots dzor region

Cases

Total number of requests: 5

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
77 23.01.2012 On time full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը գրավոր հարցմամբ խնդրել էր տրամադրել Ելփինի ավագանու 2011թ.-ի նիստերի արձանագրությունների պատճենները: Գյուղապետարանը սպառիչ պատասխան էր տրամադրել ԻԱԿ-ի կողմից... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 10.05.2011 17.05.2011
310 18.08.2011 Unjustified refusal Լրագրող Ա. Զաքարյանը զանգել էր Ելփինի գյուղապետարան` խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ գյուղապետարանի աշխատակիցների` 2010թ.-ին ստացած պարգևատրումների մասին: Գյուղապետարանը խոստացել էր լրագրողին... Արամ Զաքարյան 20.05.2011 21.05.2011
146 15.08.2011 On time full response Մանկավարժ Ս. Ստեփանյանը խնդրել էր հայտնել, Ելփինի գյուղապետարանի կողմից իրականացվու՞մ են արդյոք գյուղին առնչվող կարևոր հարցերի, գյուղապետի կարևոր որոշումների վերաբերյալ հանրային լսումներ կամ... Սվետլանա Ստեփանյան 02.06.2011 08.06.2011
247 12.08.2011 Late full response 2011թ.-ի մայիսի 24-ին թոշակառու Հ. Պետրոսյանը փոստով հարցում էր ուղարկել Ելփինի գյուղապետարան և խնդրել էր հայտնել, գործու՞մ են արդյոք հողահարկի և գույքահարկի զեղչեր միայնակ թոշակառուների համար, եթե... Հասմիկ Պետրոսյան 24.05.2011 09.06.2011
201 12.07.2011 Late full response Ուսանող Տ. Դավուդյանը 2011թ.-ի մայիսի 24-ին գրավոր հարցմամբ դիմել էր Ելփինի գյուղապետարանին և խնդրել էր տրամադրել տեղեկություններ գյուղապետարանի ծառայողական մեքենաների վերաբերյալ: Գյուղապետարանը... Տիգրան Դավուդյան 24.05.2011 09.06.2011

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

24.01.2023 #3466 - Health and Labor Inspectorate

Ուղեցույց: 2023 թվականիհունվարի 24-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնին ուղարկել է տեղեկություն ստանալու հարցում՝ խնդրելով տրամադրել ծ «Պարտադիր կամ հարկադիր աշխատանքի ցուցիչները Հայաստանի Հանրապետությունում» ուղեցույցի աշխատանքային pdf կամ...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.