GiveMeInfo project

State Revenue Committee

Cases

Total number of requests: 20

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1320 27.02.2014 Unjustified answer 2014թ.-ի փետրվարի 7-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը "Դեմ եմ" քաղաքացիական նախաձեռնության խնդրանքով դիմել է ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեին` խնդրելով տեղեկություններ կենսաթոշակային... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 07.02.2014 17.02.2014
1243 03.10.2013 Late full response 2013թ.-ի հուլիսի 19-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր ՀՀ ԿԱ Պետական եկամուտների կոմիտեին և խնդրել էր տեղեկություններ ՀԴՄ կտրոնների և "Շահող... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 19.07.2013 27.08.2013
1304 30.09.2013 Full response with referral 2013թ.-ի սեպտեմբերի 5-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու կրկնակի հարցմամբ դիմել էր ՀՀ ԿԱ Պետական եկամուտների կոմիտեին` խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ կոմիտեի կնքած... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 05.09.2013 17.09.2013
1276 06.09.2013 On time full response 2013թ.-ի օգոստոսի 20-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր ՀՀ ԿԱ Պետական եկամուտների կոմիտեին` խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ կոմիտեի աշխատակիցների... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 20.08.2013 29.08.2013
1271 05.09.2013 Unjustified answer 2013թ.-ի օգոստոսի 20-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր ՀՀ ԿԱ Պետական եկամուտների կոմիտեին` խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ կոմիտեի կնքած... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 20.08.2013 29.08.2013
1253 14.08.2013 Unjustified answer Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2013թ.-ի հուլիսի 23-ին տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր ՀՀ ԿԱ Պետական եկամուտների կոմիտեին` խնդրելով հայտնել, թե ըստ օրեսդրական կարգավորման` հանրային... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 23.07.2013 31.07.2013
1227 19.07.2013 Late full response 2013թ.-ի հունիսի 26-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեին` խնդրելով տեղեկություններ 2013թ.-ի մայիսի 21-ին... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 26.06.2013 06.07.2013
834 23.02.2012 On time full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր ՀՀ Պետական եկամուտների կոմիտեին` խնդրելով տեղեկություններ ավտոմեքենաների մաքսային արժեքների վերաբերյալ: ՊԵԿ-ը տրամադրել է լիարժեք պատասխան: "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 29.01.2010 -
829 23.02.2012 On time full response 2009թ.-ի հունիսի 12-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր ՀՀ Պետական եկամուտների կոմիտեին` խնդրելով տեղեկություններ ՀՀ ներմուծվող համակարգչային տեխնիկայի մաքսային արժեքի որոշման վերաբերյալ:... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 12.06.2009 09.06.2009
807 23.02.2012 On time full response 2009թ.-ի հոկտեմբերի 7-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր ՀՀ Պետական եկամուտների կոմիտեին` խնդրելով Հայաստան ներկրվող մեքենաների մաքսազերծման գնացուցակը: ՊԵԿ-ը Ինֆորմացիայի ազատության... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 07.10.2009 13.10.2009

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

26.07.2021 #3309 - Ministry of Defense

«Ես եմ» և «Պատիվ ունեմ» ծրագրերի քաղակական տվյալներ։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի լրագրող Օֆելյա Սիմոնյանը հուլիսի 26-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել ՀՀ պաշտպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե «Ես եմ» և...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.