GiveMeInfo project

"Nor Zovk" supermarket

Cases

Total number of requests: 1

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1072 06.11.2012 Late full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2012թ.-ի հոկտեմբերի 12-ին տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ "Նոր Զովք" սուպերմարկետների ցանցին խնդրել էր հայտնել, թե 2011թ. և 2012թ. երբ և որտեղ են... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 12.10.2012 25.10.2012

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

28.07.2020 #3082 - Արարատ

Աղբ, տուգանքներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020թ.-ի հուլիսի 28-ին դիմել է Արարատի մարզպետարան՝ խնդրելով տեղեկություն տրամադրել վերջին 5 տարիների ընթացքում մարզում՝ աղբը չսահմանված վայրում թափելու համար տուգանված իրավաբանական ու ֆիզիկական անձանց թվի մասին։

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.