GiveMeInfo project

"Yerevan city" supermarket

Cases

Total number of requests: 2

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
1082 30.11.2012 Mute refusal 2012թ.-ի նոյեմբերի 15-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու կրկնակի հարցմամբ դիմել էր "Երևան Սիթի" սուպերմարկետների ցանցին և խնդրել էր հայտնել, թե 2011թ. և 2012թ. երբ... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 15.11.2012 -
1071 06.11.2012 Mute refusal 2012թ.-ի հոկտեմբերի 12-ին փոստով ուղարկված տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը "Երևան Սիթի" սուպերմարկետների ցանցին խնդրել էր հայտնել, թե 2011թ. և... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 12.10.2012 -

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

14.01.2020 #3012 - State Revenue Committee

Հարցումների վիճակագրություն 2018-2019. Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հունվարի 14-ին ուղարկել էր տեղեկություն ստանալու հարցում՝՝ խնդրելով տրամադրել վիճակագրական տեղեկություններ 2018-2019 թթ.-ին գերատեսչության կողմից ստացած տեղեկություն ստանալու հարցումների վերաբերյալ:

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.