GiveMeInfo project

Armenian Social Investment Fund

Cases

Total number of requests: 1

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
348 23.01.2012 On time full response Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամին` խնդրելով տեղեկություններ հիմնադրամի կողմից 2010թ.-ի ընթացքում Հայաստանի դպրոցներին և գյուղական համայնքների... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 17.02.2011 24.02.2011

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

18.09.2020 #3157 - Jermuk Municipality

Բյուջե, Ջերմուկ։ 2020թ․ սեպտեմբերի 18-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի տնօրեն Շուշան Դոյդոյանը հարցում է ուղարկել Ջերմուկի համայնքապետարան՝ խնդրելով տրամադրել Ջերմուկի համայնքապետարանի 2019թ. բյուջեի վերաբերյալ տեղեկություններ և դրա կատարման հաշվետվությունը։

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.