GiveMeInfo project

«Նաիրի» բժշկական կենտրոն ՓԲԸ

Cases

Total number of requests: 5

Period:

ID Entry date Response type Case Description Full Name Request Date Response date
94 23.01.2012 Mute refusal Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը գրավոր հարցմամբ դիմել էր “Նաիրի” բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ին և խնդրել էր հայտնել, թե որտե՞ղ և ի՞նչ կարգով են հրապարակվել “Նաիրի” բժշկական... "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ 10.05.2011 -
335 15.08.2011 On time full response Մանկավարժ Ս. Ստեփանյանը հեռախոսազանգով բանավոր հարցմամբ դիմել էր "Նաիրի" բժշկական կենտրոնին` խնդրելով հայտնել կա՞ն արդյոք բժշկական կենտրոնում թափուր աշխատատեղեր և ի՞նչ կարգով է... Սվետլանա Ստեփանյան 01.07.2011 01.07.2011
264 12.08.2011 Mute refusal Թոշակառու Հ. Պետրոսյանը 2011թ.-ի մայիսի 24-ին տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցումը փոստով ուղարկել էր "Նաիրի" բժշկական կենտրոնին և խնդրել էր հայտնել կա՞ արդյոք անվճար բուժօգնություն... Հասմիկ Պետրոսյան 24.05.2011 -
177 12.08.2011 Mute refusal Լրագրող Ա. Զաքարյանը էլեկտրոնային տարբերակով հարցում էր ուղարկել "Նաիրի" բժշկական կենտրոնին` info@nairimed.am էլ. հասցեով` խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ 2010թ.-ին "Նաիրի"... Արամ Զաքարյան 19.05.2011 -
217 12.07.2011 Mute refusal Ուսանող Տ. Դավուդյանը խնդրել էր հայտնել, իրականացրե՞լ է արդյոք “Նարիր” բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ն բարեգործական գործունեություն 2010թ.-ին, որքա՞ն գումար է ծախսվել բժշկական կենտրոնի կողմից... Տիգրան Դավուդյան 24.05.2011 -

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

24.01.2024 #3573 - Ministry of Foreign Affairs

Արցախը արտաքին քաղաքականության օրակարգում։ 2024 թ․ հունվարի 24-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում է ուղարկել Արտաքին գործերի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե ՀՀ կառավարութունն իր արտաքին քաղաքականության օրակարգում Արցախի հարցով ինչ կոնկրետ դիրքորոշում...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.