GiveMeInfo project

National Security Service

Cases

Case #3458

Response type Unjustified refusal

Request type Electronic

Entry date 29.10.2022

Request Date 17.10.2022

Response date 24.09.2022

Full Name Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

Case Description 2022 թ. հոկտեմբերի 17-ին Ինֆորմացիային ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել ԱԱԾ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն 2021 թվականի ընթացքում ԱԱԾ-ի կողմից հեռախոսային խոսակցության ձայնագրման քանակի վերաբերյալ:← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

11.09.2023 #3534 - "Civil Contract" Party

Նախընտրական նվիրատվություն․ կրկնակի հարցում։ ԻԱԿ-ը 2023 թվականի օգոստոսի 23-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն՝ խնդրելով տեղեկություններ Երևանի ավագանու ընտրություններին ընդառաջ տեղի ունեցած՝ կուսակցության դրամահավաք-երեկոյի ընթացքում...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.