GiveMeInfo project

Երևանի քաղաքապետարան

Cases

Case #3397

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 10.05.2022

Request Date 31.03.2022

Response date 07.04.2022

Full Name Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

Case Description Լրացուցիչ հարցում։ Ի պատասխան Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի՝ 2022 թվականի մարտի 28-ին ուղարկված տեղեկություն ստանալու թիվ 349-79 հարցման՝ Քաղաքապետարանը մարտի 30-ին ուղարկել էր պատասխան գրություն, որում նշված էր, որ «․․․ հիշյալ հողամասի նկատմամբ առկա չէ պետական գրանցում, որտեղ պետք է նշված լինի հողամասի նպատակային նշանակությունը»: ԻԱԿ-ը նոր հարցում է ուղարկել՝ տեղեկացնելով, որ ԻԱԿ-ում առկա է ՀՀ կադաստրի կոմիտեի կողմից տրամադրված տեղեկանք այն մասին, որ «01-001-0450-0018 ծածկագրով հողամասի նպատակային նշանակությունը, ըստ 2009թ. 1517-Ն որոշման՝ բնակավայրերի է, իսկ գործառնականը` բնակելի կառուցապատում» (Կադաստրի կոմիտեի տեղեկանքն ու տարածքի հատակագիծը՝ կից)։ Միաժամանակ ԻԱԿ-ը խնդրել է անդրադառնալ հարցման 4-րդ հարցին։ Քաղաքապետարանը տրամադրել է լիարժեք պատասխան← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

10.02.2023 #3467 - Երևանի քաղաքապետարան

Հարկադիր կատարում։ 2023 թվականի փետրվարի 10-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել Երևանի քաղաքապետարան՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության կողմից 2022, 2023 թվականների ընթացքում որքա՞ն գումար է...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.