GiveMeInfo project

Երևանի քաղաքապետարան

Cases

Case #3330

Response type Unjustified answer

Request type Electronic

Entry date 01.10.2021

Request Date 14.09.2021

Response date 23.09.2021

Full Name Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

Case Description Անօրինական կառույց։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի 2021 թվականի օգոստոսի 4-ի տեղեկություն ստանալու հարցմանն ի պատասխան, Երևանի քաղաքապետարանը օգոստոսի 10-ին ուղարկել է պատասխան գրություն, որում նշել է՝ «․․․․ հիշյալ հասցեում գործող քարի արտադրամասի գործունեությունը դադարեցնելու առումով՝ Երևանի քաղաքապետարանը լիազորություն չունի»։ ԻԱԿ-ը սեպտեմբերի 14-ին հարցում էր ուղարկել Քաղաքապետարան, որում, անդրադառնալով լիազորություններ չունենալու հարցին, նշել էր՝ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 42-րդ հոդվածի 1-ին կետով 7-րդ և 9-րդ ենթակետերի համաձայն՝ նրա անմիջական իրավասության սահմաններում է ձեռնարկել միջոցառումներ հողամասի ոչ նպատակային օգտագործումը կասեցնելու ուղղությամբ։ Պատասխան գրությամբ Քաղաքապետարանը տեղեկացրել է, որ ՏԻՄ-երը իրավասություն չունեն կասեցնելու գործունեությունը, իսկ վերոնշյալ օրենքնի համապատասխան կետերը բոլորովին այլ հարաբերություններ են կարգավորում։ ԻԱԿ-ը պատասխանը գնահատել է անհիմն, քանի որ տրված հարցերին ներկայացվել են ոչ հստակ, խուսափողական պատասխաններ։← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

06.09.2022 #3400 - Ministry of Foreign Affairs

Ինֆորմացիայի և ժողովրդավարության ֆորում: 2022 թվականի սեպտեմբերի 6-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել Արտաքին գործերի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե մասնակցելո՞ւ է արդյոք ՀՀ ԱԳՆ-ն սույն թվականի սեպտեմբերի 22-ին ԱՄՆ-ում...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.