GiveMeInfo project

Սյունիքի մարզպետարան

Cases

Case #3329

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 15.09.2021

Request Date 01.09.2021

Full Name Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն

Case Description Լրագրողի հարցում։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն է դիմել «Զանգեզուր» հեռուստաընկերության լրագրող Անուշ Միրզոյանը։ 2021 թ․ օգոստոսի 16-ին լրագրողը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել Սյունիքի մարզպետարան՝ խնդրելով մանրամասն ներկայացնել նախորդ պատասխան գրության մեջ հիշատակված 500 մլն դրամով իրականացված/իրականավցող գործողությունների/միջոցառումներն ու դրանց համար նախատեսված ծախսերի բացվածքը։ Պատասխան գրությամբ Սյունիքի մարզպետարանը չի տրամադրել նոր մանրամասներ՝ նշելով, որ «․․․գումարի ծախսման վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկություն Ձեր և/կամ այլ լրատվական միջոցների օգնությամբ հանրությանը կտրամադրենք իրականացվող ծրագրերի ավարտից հետո»՝չնշելով մերժման որևէ պատճառ։ Սեպտեմբերի 1-ին ԻԱԿ-ը իր կողմից ուղարկել է նույնաբովանդակ հարցում՝ մատնանշելով մերժման անօրինականությունը։ Մարզպետարանը տրամադրել է լիաժեք պատասխան։← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

25.08.2021 #3326 - Ministry of Education,Science, Culture and Sport

Դրամաշնորհներ/սուբսիդիաներ 2020-2021: 2021 թ. օգոստոսի 25-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել նախարարություններ՝ խնդրելով տրամադրել տրամադրել այն կազմակերպությունների ցանկը, որոնք Նախարարությունից դրամաշնորհ և/կամ սուբսիդիա են ստացել 2020 և 2021 թթ․...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.