GiveMeInfo project

Hayastan All Armenian Fund

Cases

Case #3191

Response type Unjustified answer

Request type Electronic

Entry date 21.01.2021

Request Date 22.12.2020

Response date 21.01.2021

Full Name Մուշեղ Հովսեփյան

Case Description ՀՀ քաղաքացի Մուշեղ Հովսեփյանը 2020 թ. դեկտեմբերի 22-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամին։ Հարցումը վերաբերել է հիմնադրամի կողմից պատերազմի հետևանքով հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց ուղղված ծրագրերին, թափանցիկության ապահովմանը, պրոթեզարանների աջակցությանը։ Հիմնադրամը հարցմանը պատասխանել է օրենքով նախատեսված ժամկետների խախտմամբ՝ չտալով հարցման բոլոր կետերի պատասխանները։← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

25.08.2021 #3327 - Ministry of Defense

Դրամաշնորհներ/սուբսիդիաներ 2020-2021: 2021 թ. օգոստոսի 25-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել նախարարություններ՝ խնդրելով տրամադրել տրամադրել այն կազմակերպությունների ցանկը, որոնք Նախարարությունից դրամաշնորհ և/կամ սուբսիդիա են ստացել 2020 և 2021 թթ․...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.