GiveMeInfo project

Jermuk Municipality

Cases

Case #3157

Response type Late full response

Request type Electronic

Entry date 01.10.2020

Request Date 18.09.2020

Response date 30.09.2020

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description Բյուջե, Ջերմուկ։ 2020թ․ սեպտեմբերի 18-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի տնօրեն Շուշան Դոյդոյանը հարցում է ուղարկել Ջերմուկի համայնքապետարան՝ խնդրելով տրամադրել Ջերմուկի համայնքապետարանի 2019թ. բյուջեի վերաբերյալ տեղեկություններ և դրա կատարման հաշվետվությունը։← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

23.09.2020 #3165 - Health and Labor Inspectorate

Տեղեկություն ստանալու հարցումներ։ 2020թ․ սեպտեմբերի 23-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում է ուղարկել ՀՀ Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին՝ խնդրելով տեղեկություն տրամադրել, թե տեղեկություն ստանալու քանի հարցում է ստացել այս կառույցը 2020թ․ մարտի 16-ից սեպտեմբերի 15-ը ներառյալ։...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.