GiveMeInfo project

Ministry of Territorial Administration and Infrastructure

Cases

Case #3032

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 09.06.2020

Request Date 20.03.2020

Response date 23.03.2020

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ

Case Description Պաշտոնական կայքեր։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020 թ.-ի մարտի 20-ին դիմել էր ՏԿԵՆ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե քանի պաշտոնական կայք է ստեղծվել կամ վերամշակվել 2018-2019 թթ.-ի ընթացքում ձեր ղեկավարած գերատեսչության համար`առանձնացված ըստ տարիների, ինչպես նաև 2018-2019 թթ.-ի ընթացքում որքան գումար է ծախսվել Ձեր ղեկավարած գերատեսչության պաշտոնական կայքի (կայքերի) մշակման (վերամշակման) և գործարկման համար՝ առանձնացված ըստ տարիների:← Back to list

Request
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

07.07.2020 #3069 - Statistics Committee

Մահերի վիճակագրություն։ Հուլիսի 7-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցում էր ուղարկել Վիճակագրական կոմիտե՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե քանի մարդ է մահացել ՀՀ-ում 2020 հունիս ամսին։

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.