GiveMeInfo project

Ministry of Labor and Social Affairs

Cases

Case #2903

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 17.01.2020

Request Date 19.12.2019

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ

Case Description Պետական գնումներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թ․ դեկտեմբերի 19-ին դիմել էր Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջան՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ այն մասին, թե քանի գնման մրցույթ է իրականացրել վարչական շրջանը 2019 թվականի ընթացքում, նշել՝ 2019 թվականի գնումներից քանիսն են իրականացվել մեկ անձից և տրամադրել պաշտոնական կայքի այն ենթաէջի հղումը, որտեղ հրապարակված են 2019 թվականին կատարած բոլոր գնումների պայմանագրերը:← Back to list

Request
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

28.07.2020 #3082 - Արարատ

Աղբ, տուգանքներ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2020թ.-ի հուլիսի 28-ին դիմել է Արարատի մարզպետարան՝ խնդրելով տեղեկություն տրամադրել վերջին 5 տարիների ընթացքում մարզում՝ աղբը չսահմանված վայրում թափելու համար տուգանված իրավաբանական ու ֆիզիկական անձանց թվի մասին։

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.