GiveMeInfo project

RA Minister of Economy

Cases

Case #2821

Response type Late full response

Request type Electronic

Entry date 15.10.2019

Request Date 27.09.2019

Response date 03.10.2019

Full Name «ԱԼՏ» Հեռուստախմբագրություն

Case Description «ԱԼՏ» Հեռուստախմբագրություն: «ԱԼՏ» Հեռուստախմբագրությունը 2019 թ.-ի սեպտեմբերի 27-ին դիմել էր Էկոնոմիկայի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել հետևյալ տեղեկությունները. 2017-2019թթ ընթացքում, ըստ տարիների, գյուղատնտեսության ոլորտում, Պետական օժանդակության ծրագրի շրջանակներում, Արմավիրի մարզում ծրագրից օգտված շահառուների քանակը և օժանդակության ծավալը դրամական արտահայտությամբ։ Մասնավորապես ակնկալվող տեղեկատվությունը վերաբերում է. «Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման համաֆինանսավորման» ծրագրին,«ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտում կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսավճարների սուբսիդավորման» ծրագրին,«ՀՀ-ում խաղողի, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների և հատապտղանոցների հիմնման համար պետական աջակցության» ծրագրին։← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

14.01.2020 #2989 - Scientific-Practical Center օf Forensic Medicine SNCO

Քաղաքացու հարցում: Քաղաքացի Ռուզաննա Ադանուլյանը դիմել էր Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն՝ խնդրելով աջակցել իրեն տեղեկատվություն ստանալու հարցում: 2019 թ.-ի փետրվարի 28-ին ԻԱԿ-ը դիմել էր ՀՀ ԱՆ Դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոն՝ խնդրելով տրամադրել 2014 և 2015 թ.-ի երրորդ եռամսյակի (հոկտեմբերի...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.