GiveMeInfo project

Ministry of Foreign Affairs

Cases

Case #2752

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 16.07.2019

Request Date 02.07.2019

Response date 09.07.2019

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ

Case Description Էլեկտրոնային ծառայություններ:Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թվականի հուլիսի 2-ին դիմել էր արտաքին գործերի նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե Ձեր ղեկավարած գերատեսչության կողմից ինչ էլեկտրոնային ծառայություններ են գործարկվում← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

12.08.2019 #2757 - Ministry of Territorial Administration and Infrastructure

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թ.-ի հուլիսի 23-ին դիմել էր ՝ նախարարություն խնդրելով տեղեկացնել, թե ինչ փուլում է գտնվում Արագած լեռան ստորոտին, Քարե լճի ափին տեղակայված ռեստորանային համալիրի տարածքի անօրինական պարսպի քանդման հարցը:Պատասխան գրության մեջ նշված էր, որ «Համայնքի...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.