GiveMeInfo project

Երևանի քաղաքապետարան

Cases

Case #2751

Response type Legal refusal

Request type Electronic

Entry date 16.07.2019

Request Date 11.07.2019

Response date 15.07.2019

Full Name «Armdaily.am» լրատվական կայք

Case Description Քաղաքապետի երկքաղաքացիություն: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն էր դիմել Armdaily.am լրատվական կայքի լրագրող Դուսյա Ղազարյանը և խնդրել աջակցել իրեն տեղեկատվություն ստանալու հարցում: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թ.-ի հուլիսի 11-ին դիմել էր Երևանի քաղաքապետարան՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե արդյոք պարոն Մարությանը հրաժարվել է Չեխիայի հանրապետության քաղաքացիությունից և ունի երկքաղաքացիություն թե ոչ:← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

12.08.2019 #2757 - Ministry of Territorial Administration and Infrastructure

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թ.-ի հուլիսի 23-ին դիմել էր ՝ նախարարություն խնդրելով տեղեկացնել, թե ինչ փուլում է գտնվում Արագած լեռան ստորոտին, Քարե լճի ափին տեղակայված ռեստորանային համալիրի տարածքի անօրինական պարսպի քանդման հարցը:Պատասխան գրության մեջ նշված էր, որ «Համայնքի...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.