GiveMeInfo project

Ministry of Justice

Cases

Case #2727

Response type Unjustified answer

Request type Electronic

Entry date 04.06.2019

Request Date 21.05.2019

Response date 30.05.2019

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ

Case Description «Թիքեյ ընդ Փարթներս» ՓԲԸ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնին է դիմել «Թիքեյ ընդ Փարթներս» ՓԲԸ գործընկեր, փաստաբան Միսակ Բաբաջանյանը: Վերջինս 2019 թ.- ապրիլի 15-ին տեղեկություն ստանալու հարցմամբ դիմել է ՀՀ արդարադատության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն «Լիդիան Յուքեյ Կորպորեյշըն Լիմիթեդ» և «Լիդիան Կանադա Վենչուրս Կորպորեյշըն» ընկերությունների հետ առնչվող գործով միջազգային արբիտրաժային դատարանում ՀՀ իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության ապահովման համար արտաքին իրավախորհրդատուի ընտրության վերաբերյալ:Հարցմանն ի պատասխան Արդարադատության նախարարությունը 201 թ.-ի ապրիլի 26-ին ուղարկել է պաշտոնական գրություն, որում սակայն փաստաբանի հարցմամբ փնտրվող տեղեկատվությունը չի տրամադրվել:Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019թ.-ի մայիսի 6-ին,հետո էլ մայիսի 21-ին նույն հարցմամբ դիմել էր ՀՀ արդարադատության նախարարություն խնդրելով տրամադրել հարցվող տեղեկատվությունը: Հարցման պատասխանը անհիմն է, քանի որ կրկնակի հարցում-բողոքին պատասխանել է նույն մարդը,ինչը օրենքի խախտում է:



← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.



Latest entry

14.01.2020 #2989 - Scientific-Practical Center օf Forensic Medicine SNCO

Քաղաքացու հարցում: Քաղաքացի Ռուզաննա Ադանուլյանը դիմել էր Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն՝ խնդրելով աջակցել իրեն տեղեկատվություն ստանալու հարցում: 2019 թ.-ի փետրվարի 28-ին ԻԱԿ-ը դիմել էր ՀՀ ԱՆ Դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոն՝ խնդրելով տրամադրել 2014 և 2015 թ.-ի երրորդ եռամսյակի (հոկտեմբերի...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.