GiveMeInfo project

Ministry of Justice

Cases

Case #2676

Response type Incomplete response

Request type Electronic

Entry date 04.06.2019

Request Date 06.05.2019

Response date 03.06.2019

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ

Case Description «Թիքեյ ընդ Փարթներս» ՓԲԸ: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնին է դիմել «Թիքեյ ընդ Փարթներս» ՓԲԸ գործընկեր, փաստաբան Միսակ Բաբաջանյանը: Վերջինս 2019 թվականի ապրիլի 15-ին տեղեկություն ստանալու հարցմամբ դիմել է ՀՀ արդարադատության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն «Լիդիան Յուքեյ Կորպորեյշըն Լիմիթեդ» (Lydian UK Corporation Limited) և «Լիդիան Կանադա Վենչուրս Կորպորեյշըն» (Lydian Canada Ventures Corporation) ընկերությունների հետ առնչվող գործով միջազգային արբիտրաժային դատարանում ՀՀ իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության ապահովման համար արտաքին իրավախորհրդատուի ընտրության վերաբերյալ: Հարցմանն ի պատասխան Արդարադատության նախարարությունը 2019 թ.-ի ապրիլի 26-ին ուղարկել է պաշտոնական գրություն, որում սակայն փաստաբանի հարցմամբ փնտրվող տեղեկատվությունը չի տրամադրվել և հարցմանը լիարժեք պատասխան չի տրվել: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թ.-ի մայիսի 6-ին նույն հարցմամբ դիմել էր ՀՀ Արդարադատության նախարարություն խնդրելով՝ տրամադրելու հարցվող տեղեկատվությունը:← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

14.01.2020 #3012 - State Revenue Committee

Հարցումների վիճակագրություն 2018-2019. Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հունվարի 14-ին ուղարկել էր տեղեկություն ստանալու հարցում՝՝ խնդրելով տրամադրել վիճակագրական տեղեկություններ 2018-2019 թթ.-ին գերատեսչության կողմից ստացած տեղեկություն ստանալու հարցումների վերաբերյալ:

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.