GiveMeInfo project

Կապանի քաղաքապետարան

Cases

Case #2670

Response type Incomplete response

Request type Electronic

Entry date 12.06.2019

Request Date 25.04.2019

Response date 31.05.2019

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ

Case Description «Գանձասար» մարզական կենտրոն: «Գանձասար» մարզական կենտրոն ՍՊԸ տնօրեն Գառնիկ Օհանջանյանը 2019 թ.-ի փետրվարի 15-ին ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքից ստացել է գրություն այն մասին, որ ք. Կապան Թումանյան փողոց թիվ 11 հասցեում գտնվող համայքնի սեփականությունը համարվող 1,929020 հա ընդհանուր մակերեսով հողատարածքի վարձակալությունից Կապան համայնքը հրաժարվում է և սույն գրությունը ստանալուց 3 ամիս անց պայմանագիրը կհամարվի լուծարված: ՍՊԸ տնօրենը մարտի 18-ին պարզաբանումներ ստանալու նպատակով հարցում է ուղարկել Կապան համայնքի ղեկավարին, սակայն հարցումը մնացել է անպատասխան: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն էր դիմել«Գանձասար» մարզական կենտրոն ՍՊԸ տնօրեն Գառնիկ Օհանջանյանը և խնդրել աջակցել իրեն տեղեկություն ստանալու հարցում: 2019 թվականի ապրիլի 25-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի ղեկավարին սույն հարցմանը կրկին պատասխանելու խնդրանքվ:← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

14.01.2020 #2989 - Scientific-Practical Center օf Forensic Medicine SNCO

Քաղաքացու հարցում: Քաղաքացի Ռուզաննա Ադանուլյանը դիմել էր Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն՝ խնդրելով աջակցել իրեն տեղեկատվություն ստանալու հարցում: 2019 թ.-ի փետրվարի 28-ին ԻԱԿ-ը դիմել էր ՀՀ ԱՆ Դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոն՝ խնդրելով տրամադրել 2014 և 2015 թ.-ի երրորդ եռամսյակի (հոկտեմբերի...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.