GiveMeInfo project

Ministry of Finance

Cases

Case #2646

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 16.04.2019

Request Date 09.04.2019

Response date 12.04.2019

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ

Case Description Ծառայողական մեքենաներ: Ինֆորմացիայյի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թվականի ապրիլի 2-ին դիմել էր Ֆինանսների նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե 2018 թ.-ի հունիսի 1-ից նախարարությունում որքան ծառայողական մեքենա է կրճատվել, որքան վարորդ և մեքենաներից քանիսն են եղել չշահագործված:← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

14.01.2020 #2931 - National Security Service

Հարցումների վիճակագրություն 2018-2019. Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հունվարի 14-ին դիմել է ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն՝ խնդրելով տրամադրել վիճակագրական տեղեկություններ 2018-2019 թթ.-ին գերատեսչության կողմից ստացած տեղեկություն ստանալու հարցումների վերաբերյալ:

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.