GiveMeInfo project

Ministry of Nature Protection

Cases

Case #2617

Response type On time full response

Request type Electronic

Entry date 28.02.2019

Request Date 20.02.2019

Response date 25.02.2019

Full Name «Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն» Հ/Կ

Case Description Գաղտնազերծված փաստաթղթեր 2018: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու նպատակով 2019 թ-ի փետրվարի 20-ին դիմել էր Բնապահպանության նախարարություն՝ խնդրելով տրամադրել Գերատեսչության տնօրինության տակ գտնվող այն փաստաթղթերի ցանկը, որոնք գաղտնազերծվել են 2018 թվականի ընթացքում:← Back to list

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

16.05.2019 #2710 - Ministry of Healthcare

Քաղաքացու հարցում: Քաղաքացի Դիանա Պետրոսյանը 2019 թվականի մայիսի 16-ին դիմել էր Առողջապահության նախարարություն խնդրելով՝ տրամադրել տեղեկատվություն այն մասին, թե 2019 թվականի հունվար-մայիս ամիսների ընթացքում ՀՀ-ում քանի՞ մարդ է մահացել քաղցկեղից և նույն ժամանակահատվածում Հհ-ի բյուջեից որքան...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.