GiveMeInfo project

Primary School 4 after Լ. Shant, Yerevan

Cases

Case #2135

Response type Late full response

Request type Written

Entry date 13.10.2016

Request Date 14.09.2016

Response date 22.09.2016

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description Հավաքարարի հաստիքի վերաբերյալ.2016թ.ի սեպտեմբերի 14-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը գրավոր հարցմամբ դիմել էր Երևանի L. Շանթի անվան թիվ 4 հիմնական դպրոց՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ դպրոցում հավաքարարի հաստիքի վերաբերյալ: Դպրոցը լիարժեք պատասխան է տրամադրել հարցումն ուղարկելուց 5 օր անց:← Back to list

Request
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

11.09.2023 #3534 - "Civil Contract" Party

Նախընտրական նվիրատվություն․ կրկնակի հարցում։ ԻԱԿ-ը 2023 թվականի օգոստոսի 23-ին տեղեկություն ստանալու հարցում է ուղարկել «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն՝ խնդրելով տեղեկություններ Երևանի ավագանու ընտրություններին ընդառաջ տեղի ունեցած՝ կուսակցության դրամահավաք-երեկոյի ընթացքում...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.