GiveMeInfo project

"ArmBusinessBank" CJSC

Cases

Case #1799

Response type Mute refusal

Request type Written

Entry date 28.12.2015

Request Date 20.11.2015

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description 2015 թ.-ի նոյեմբերի 20-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել է “ՀայԲիզնեսԲանկ” ՓԲԸ-ին ՝ խնդրելով տեղեկություններ բանկի և հարակից տարածքի (մուտքի) տեսագրան եւ/կամ ձայնագրան վերաբերյալ տեղեկություններ: ՓԲԸ-ն հարցմանը չի պատասխանել:← Back to list

Request
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

16.05.2019 #2680 - RA Ministry of Emergency Situations

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը 2019 թվականի մայիսի 16-ին դիմել էր Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն խնդրելով՝ տրամադրել տեղեկություն այն մասին, թե քանի պաշտոնական կայք է ստեղծվել կամ վերամշակվել 2014-2019 թթ.-ի ընթացքում գերատեսչության համար և որքան գումար է ծախսվել գերատեսչության...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.