GiveMeInfo project

Աշտարակի քաղաքապետարան

Cases

Case #1758

Response type On time full response

Request type Written

Entry date 07.10.2015

Request Date 30.09.2015

Response date 02.10.2015

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description 2015թ.-ի սեպտեմբերի 30-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Աշտարակի քաղաքապետարանին` խնդրելով տրամադրել Աշտարակ քաղաքի բոլոր մանկապարտեզների և դպրոցների տնօրենների հեռախոսահամարները: Քաղաքապետարանն էլեկտրոնային փոստի միջոցով լիարժեք պատասխան է տրամադրել հարցումն ուղարկելուց 2 օր անց:← Back to list

Request
Related files
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

20.03.2024 #3588 - Office of Prime Minister

Լրագրողները Եռաբլուրում։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր Վարչապետի ախատակազմ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ մարտի 5-ին ՀՀ վարչապետի՝ Եռաբլուր կատարած այցի ժամանակ Պետական պահպանության ծառայության աշխատակիցների և ոստիկանների կողմից լրագրողների հեռացնելու պատճառների վերաբերյալ։ քանի...

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.