GiveMeInfo project

Yerevan state academy of fine arts

Cases

Case #1233

Response type On time full response

Request type Written

Entry date 24.07.2013

Request Date 19.07.2013

Response date 23.07.2013

Full Name "Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն" ՀԿ

Case Description 2013թ.-ի հուլիսի 19-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմամբ դիմել էր Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիային և խնդրել էր տեղեկություններ ուսանողների կողմից ակադեմիային վճարած գումարների վերաբերյալ: Ակադեմիան լիարժեք պատասխան է տրամադրել հարցումն ուղարկելուց 4 օր անց:← Back to list

Request
Share

Information request

This sample of Information request will help you write your request correctly and due to the RA Law on "Freedom of Information". It is developed by the FOICA.Latest entry

18.09.2020 #3157 - Jermuk Municipality

Բյուջե, Ջերմուկ։ 2020թ․ սեպտեմբերի 18-ին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի տնօրեն Շուշան Դոյդոյանը հարցում է ուղարկել Ջերմուկի համայնքապետարան՝ խնդրելով տրամադրել Ջերմուկի համայնքապետարանի 2019թ. բյուջեի վերաբերյալ տեղեկություններ և դրա կատարման հաշվետվությունը։

This website was developed by the support of the OSCE office in Yerevan and the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of OSCE office in Yerevan and the USAID or the United States Government.