GiveMeInfo նախագիծ

Սկիզբ

Մեր մասին

Մենք չենք քննադատում կամ վերլուծում, մենք ցույց ենք տալիս Հայաստանում տեղեկատվության ազատության ոլորտի վիճակագրական պատկերը` ըստ ձեր հարցումների:

Նախագծի նպատակն է հանրային վերահսկողություն իրականացնել ՀՀ կառավարման համակարգի նկատմամբ և մշտական մոնիտորինգի միջոցով ներկայացնել կառավարման համակարգի վիճակագրական պատկերը տեղեկատվության ազատության ոլորտում: Այստեղ դուք հնարավորություն ունեք`

  • Տեսնել ՀՀ պետական և տեղական ինքնակառավարման, պետական բյուջեից ֆինանսավորվող մարմինների և հանրային գործառույթներ իրականացնող կազմակերպությունների` տեղեկատվության ազատության ոլորտում գործունեության վիճակագրական ամբողջական պատկերը, ինչպես նաև` դրական և բացասական արդյունքները` ըստ տարիների:
  • Ստեղծել տեղեկություն ստանալու ձեր հարցման պատմությունը. լրացրեք տեղեկություն ստանալու հարցման ձևի համապատասխան դաշտերը, ներմուծեք անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատճենները և ձեր հարցումը ևս կդառանա ՏԱ վիճակագրության հիմքը:
  • Ծանոթանալ տեղեկատվության ազատության ոլորտում յուրաքանչյուր մարմնի գործունեությանը` առանձին էջում. ձեր հարցումը տեղ կգտնի ձեր դիմած գերատեսչության էջում, որտեղ ներկայացվում է այդ մարմնին ուղղված տեղեկություն ստանալու հարցումների վիճակագրական պատկերը` ըստ դրանց տրված պատասխանների տեակների:
  • Քննարկել և մեկնաբանել կայքում ներկայացված արդյունքները. յուրաքանչյուր հարցման էջում դրա բովանդակության և ընթացքի վերաբերյալ կարող եք հայտնել ձեր կարծիքը, առաջարկություններ անել:
  • Տարածել հարցումների պատմությունները, վիճակագրական տվյալները սոցիալական ցանցերում, ներկայացնել դրանք հանրությանը:

Նախագիծն իրականացվել է “Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն” ՀԿ-ի կողմից` “Տեղեկատվության ազատության օրենսդրության կիրառումը Հայաստանում” ծրագրի շրջանակում, ԵԱՀԿ Երևանի գրասենյակի և ԱՄՆՄԶԳ համաֆինանսավորմամբ: Ծրագրի ընթացքում (2011թ.-ի մայիս-հունիս) իրակացվել է ՀՀ-ում տեղեկատվության ազատության ոլորտի ամբողջական մոնիտորինգ, որի հիմնական նպատակն է ներկայացնել և գնահատել ՏԱ օրենսդրության կիրառման պրակտիկան մեր երկրում: Մոնիտորինգի հիմնական խնդիրնե են.

  • պարզել, թե ինչպես են պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման և հանրային նշանակության կազմակերպությունները պատասխանում քաղաքացիների` տեղեկություն ստանալու հարցումներին,
  • գնահատել տեղեկատվություն տնօրինող մարմիններին հարցումներին տրամադրված պատասխանների ժամկետների և լիարժեքության հիման վրա,
  • պարզել, թե պետական մարմիններում ինչպես են կիրառվում տեղեկատվության ազատության իրավունքի իրացման էլեկտրոնային հնարավորությունները,
  • վերհանել տեղեկատվութայն ազատության ոլորտում տեղեկատվություն տնօրինող մարմինների ակտիվությունը և սեփական նախաձեռնությամբ տեղեկությունների հրապարակումը, հղումները, մերժումները:

Մոնիտորինգի շրջանակներում տեղեկատվություն տնօրինող 50 մարմնի (10-ական պետական կառավարման կենտրոնական մարմիններ, մարզպետարաններ, քաղաքապետարաններ, գյուղապետարաններ և հանրային նշանակության կազմակերպություններ) ուղարկվել է 250 հարցում, որոնք ներառված են այս կայքում:

Նախագծի հիմնադիրները և գործարկողներն են`

Հարցման ձև

Տեղեկություն ստանալու հարցման այս ձևանմուշը կարող եք օգտագործել ձեր գրավոր հարցումը "Տեղեկատվության ազատության մասին" ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան ձևակերպելու համար:Վերջին գրառումը

30.08.2019 #2768 - ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

Երիտասարդության զբաղվածության ցուցանիշներ: «ՀԿ Կենտրոն» քաղաքացիական հասարակության զարգացման ՀԿ-ի Վանաձոր ԻնֆոՏուն ծրագրի շրջանակում կազմակերպված «Ապագա ավագանի» դպրոցի շրանակում Վանաձոր քաղաքի բնակիչ Արտյոմ Օհանյանը 2019թ.-ի օգոստոսի 30-ին դիմել էր աշխատանքի և սոցիալական...

Կայքը ստեղծվել է ԵԱՀԿ Երևանի գրասենյակի և ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության համաֆինանսավորմամբ: Այստեղ արտահայտված տեսակետները պարտադիր չէ, որ համընկնեն ԵԱՀԿ Երևանի գրասենյակի և ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետներին: